Selecteer een pagina

Nederlands op de werkvloer & Taalcoaching

Nederlands op de werkvloer & Taalcoaching

Heeft u medewerkers in (tijdelijke) dienst die de Nederlandse taal nog niet goed beheersen? Vindt u de veiligheid op de werkvloer belangrijk? Wilt u dat werkinstructies eerder opgepikt worden?

Het doel is dat uw medewerkers beter functioneren op de werkvloer van uw bedrijf en dat de veiligheid geborgd wordt. Na afloop van de functionele taaltraining is uw medewerker beter en breder inzetbaar binnen het bedrijf. De taal wordt op een praktische manier geoefend en getoetst aan de hand van concrete situaties op de werkvloer.

Tijdens de trainingen wordt veel aandacht besteed aan het communiceren op de werkvloer.

ONDERWERPEN:

 • Veiligheidsinstructies
 • Werkinstructies begrijpen/doorgeven
 • Vaktaal
 • Mondelinge en schriftelijke communicatie met klanten en collega’s
 • Interculturele communicatie
 • Indien gewenst wordt gewerkt naar het landelijke erkend diploma Staatsexamen NT2 niveau I. Met dit diploma weet de werkgever dat het taalniveau voldoende is om werk op een midden- of hoger niveau te doen.

Basten Trainingen is geaccrediteerd door Blik op Werk als erkend inburgeringsbureau.

Basten Trainingen staat vermeld in de landelijke brochure cursussen en examentrainingen Staatsexamens NT2 en op de website www.staatsexamensnt2.nl. Op de website zijn ook examenvoorbeelden te vinden.

De kosten voor een training en het examen worden vaak betaald uit het persoonlijk scholingsbudget van de medewerker of, in verschillende branches uit het Opleidings- & Ontwikkelingsfonds (O&O), het scholingsfonds of het sectorfonds.

PLAN VAN AANPAK

Uw scholingsvraag is het vertrekpunt van de taaltraining. Op basis van uw hulpvraag ontvangt u een aanbod voor een passend traject. Uw wensen en ambities worden hierin zorgvuldig opgenomen. Om een goede analyse te kunnen maken, loop ik even mee in het bedrijf. Op deze manier krijg ik inzicht in uw bedrijf en kan ik de training op maat afstemmen aan de diverse medewerkers.

Gezamenlijk worden de beoogde leerresultaten besproken evenals de tijdsplanning, capaciteiten en inzet van mensen. Ik ondersteun en coach uw medewerkers op de diverse taalonderdelen en ik bied praktische taalles voor op de werkvloer.

Tussentijds en na afloop van het opleidingstraject evalueren we de taaltraining. Indien nodig wordt er bijgesteld.

Nederlands op de werkvloer is beschikbaar voor onderstaande sectoren:

 • Bouw
 • Detailhandel
 • Horeca
 • Metaal
 • Mode en Textiel
 • Schoonmaak
 • Slagerij en Vleessector
 • Techniek
 • Transport
 • Zorg

JOBCOACHING & TAALCOACHING

Basten trainingen biedt jobcoaching op de werkvloer in combinatie met extra taalondersteuning of gecombineerd met inburgering.

Oud- en nieuwkomers worden begeleid naar of op het werk, stage, leerwerkplek of proefplaatsing. Ons doel is om een duurzame plek in de samenleving te genereren. Er wordt gezamenlijk een toekomstplan opgesteld.

Er is ervaring aanwezig met jobcoaching en taalcoaching van Turkse medewerkers op de werkvloer.

Ook collega’s en leidinggevenden krijgen tips om nieuwkomers te ondersteunen op de werkvloer.

Wij verzorgen een uitvoerige intake, eventueel een diagnose, begeleiding en matching op de werklocatie. We stellen een reëel plan voor de toekomst op samen met de deelnemer.

Begeleiding vindt plaats op de werkvloer, maar ook binnen Stichting Ik Wil. Hier kunnen deelnemers laagdrempelig leren in de praktijk in de diverse ateliers: techniek, tuin, facilitair, horeca, creatief. De deelnemers krijgen individuele begeleiding van de taalcoach. Er wordt gewerkt aan individuele leerdoelen met als doel participeren.

Dit kan in de vorm van een (maatschappelijke) stage, werksimulatie of werkervaringsplaats

Wij weten deelnemers te motiveren en te stimuleren, omdat we uitgaan van persoonlijk leiderschap van de deelnemer. We bespreken de haalbaarheid van studies en werk. We matchen de realistische verwachtingen van de werknemer en werkgever.

We zijn in staat om een cultuursensitieve benadering toe te passen door gericht te observeren en het aanspreken van de medewerkers op houding en gedrag. Hierbij hoort coaching op juiste werkhouding en werknemersvaardigheden.

Unieke en effectieve aanpak Basten Trainingen

-integrale, uitgebreide intake waarin door de vaste coachende begeleider het toekomstplan met de deelnemer opgesteld wordt

-expert in het ondersteunen niet alleen op taalgebied (special educational needs) ook op gebied van cultuursensitiviteit

-we kunnen lokale betrokkenen zoals scholen, werkgevers en gemeenten verbinden met de deelnemer

-we beschikken over een groot netwerk en een uitgebreide sociale kaart van Eindhoven en omgeving

-er is kennis van wetgeving en toegang tot diverse instanties. Er is veel actuele kennis van toelatingseisen en vakspecifieke inhoud van alle mbo- en hbo-opleidingen in Eindhoven.

-we geven een reëel beeld van de mogelijkheden en de inzet die nodig is om de doelen te bereiken die de deelnemer zelf gesteld heeft met de coachende begeleider

-we zorgen voor een warme overdracht

Register now!

Fill out this form to register for this course now.

  Gender *