Selecteer een pagina

Beeldbegeleiding (SVIB)

Hoe komt het dat met die ene groep of met die ene leerling de interactie niet goed verloopt?

Hoe stem je het onderwijs beter af op de diverse onderwijsbehoeften van leerlingen?

Beeldbegeleiding is er voor leraren die beter willen leren omgaan met storend gedrag in de groep of hoe zij onderwijs passend aan kunnen bieden, verrijken of differentiëren.  Of hoe kan ik bepaalde leerlingen beter leren samenwerken?  Of voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte die willen leren hoe zij zich beter kunnen opstellen naar een volwassene of in de groep.

Het betreft vragen over klassenmanagement, effectieve instructie, didactiek, motivatie.

Tijdens het observeren met de camera kan ik de ondersteuningsvraag van een docent of een leerling beantwoorden.  Een observatie kan een kwartier duren.  De opname wordt met de docent en eventueel ook met de leerling(en) bekeken.  Ik heb de opnames dan al grondig geanalyseerd. We kijken allereerst naar wat er goed gaat en daarna wat er beter kan. Veiligheid,  gelijkwaardigheid en vertrouwen zijn voor mij  belangrijke aspecten.

Het doel is dat een leraar meer inzicht krijgt in zijn/haar handelen.

Het traject bestaat uit een intake, maximaal twee opnames met bijbehorende gesprekken met daarna een evaluatie.