Selecteer een pagina

Tijdelijke werkzaamheden IB/ZC/RT/Onderwijskundig teamleider

Uw school heeft tijdelijk een intern begeleider, zorgcoördinator,  remedial teacher of onderwijskundig teamleider nodig?

Bij mij bent u aan het juiste adres voor diverse tijdelijke werkzaamheden voor zowel het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs als het Middelbaar Beroeps Onderwijs.

Basten Trainingen fungeert als spil tussen kinderen en hun ouders, leraren en schooldirecties.

Basten Trainingen biedt ondersteuning op het gebied van werken met een onderwijsontwikkelingsperspectief, opbrengstgericht werken en de Geschillencommissie voor ouders en schooldirecties.
Basten Trainingen denkt mee op het gebied van onderwijs en pedagogische innovaties, 21st century skills, ouderparticipatie, onderzoekende leergemeenschap en onderwijskundig ondernemerschap.