Selecteer een pagina

Meertaligheid en NT2

Nederlands als tweede taal in het (v)mbo

Hoe beter leerlingen de Nederlandse taal beheersen, des te beter zijn ze in staat om in de samenleving hun weg te vinden.

Het doel is dan ook het verhogen van het kennis- en taalniveau  van de Nederlandse taalvaardigheid.

Hoe kunnen de taalvaardigheidseisen van spreek-, schrijf-, luister- en leesvaardigheid op schoolniveau en op groepsniveau worden gerealiseerd?

Waar ligt de relatie tussen taalonderwijs en andere vakken?

Ik begeleid docententeams om taalbewust beroepsonderwijs aan te bieden.

Dit gebeurt door middel van een vijftal vuistregels voor effectieve didactiek:

  1. Doelgericht werken
  2. Zorg voor een leerzaam taalaanbod
  3. Werken aan woordenschat
  4. Stimuleren van toepassing en interactie in de les
  5. Effectieve feedback geven

Aan bod komen praktijkvoorbeelden over studieteksten, instructie en uitleg, samenwerken en overleggen, argumenteren, beoordelings- en reflectiegesprekken, presentaties geven, e-mails en werkstukken schrijven.

We bekijken diverse NT2-lesmethoden die ontwikkeld zijn om taalachterstanden weg te werken. We beoordelen gezamenlijk taalmethodes die binnen de school worden ingezet.

Wat levert het op?

  • Taalbewust lesgeven vergroot de leeropbrengst
  • Taalbewust lesgeven activeert leerlingen en inspireert docenten
  • De lesactiviteiten worden effectiever
  • De methode Taalbewust beroepsonderwijs wordt ingezet.