Selecteer een pagina

NLP Kinder-, jongeren- en oudercoaching

Als NLP Master kindercoach help ik kinderen (en hun ouders)  weer vertrouwen in zichzelf te krijgen en inzicht te geven in de eigen wijsheid op het gebied van leerproblemen, gedragsproblemen, emotionele problemen en diverse opvoedkwesties. Ik bereid een kind voor op een leerervaring.

Ik heb leerlingen geholpen die een hulpvraag hadden op onderstaande gebieden:

 • Faalangst
 • Angsten
 • Innerlijke kracht
 • Moeite met praten over wat er speelt
 • Moeite met leerstof
 • Negatief zelfbeeld
 • Omgaan met echtscheiding
 • Omgaan met overlijden
 • Pesten
 • Sociale vaardigheden
 • Vage fysieke klachten
 • Volle hoofden

Doel

Het versterken van de sociale vaardigheden. Het vergroten van het zelfvertrouwen.

Wat is NLP?

NLP is geen therapie waar het verleden wordt uitgediept of uitgebreid wordt besproken en herleefd. Het gaat erom wat jij wil. NLP (Neurolinguïstisch Programeren) richt zich niet op de problemen maar richt zich op de oplossingen.

NLP is er op gericht om aan de slag te gaan met de vijf zintuigen, gedachten en gevoelens. Door gebruik te maken van de zintuigen, gevoelens en gedachten worden de ervaringen en overtuigingen die je opgebouwd hebt  opnieuw bekeken, gerangschikt en jouw kijkwijze verandert. Hierdoor kijken we structureel anders tegen de dingen aan. We gaan ons anders gedragen en voelen ons ook anders.

Werkwijze

Ik kijk met het kind en de ouders naar de hulpvraag. Hierbij let ik met name op de beperkende overtuigingen die geuit worden.

Ik ga uit van de mogelijkheden van het kind. We praten niet over het kind en de problemen, maar ik ga in gesprek met het kind. En samen gaan we op zoek gaan naar de oplossing die het kind zelf kan realiseren, met en uiteindelijk zonder hulp van anderen. Hiervoor zet ik een methodiek uit de cognitieve gedragstherapie voor kinderen en jongeren in en twee oplossingsgerichte methodes. Kids’ Skills voor jonge leerlingen en Mission Possible voor middelbare scholieren.