Selecteer een pagina

Woordbeeldtraining (spellingsproblemen)

wbt-coach

Schrijf je zoals je het hoort? Of schrijf je zoals het hoort?

Woordbeeldtrainer is een remediërende spellingsaanpak waarmee leerlingen alsnog, opnieuw of beter kunnen leren spellen. Allereerst wordt er gekeken naar de leerstijl. Daarna naar de verwerkingssnelheid van auditieve en visuele informatie.

Met behulp van een instaptoets wordt zichtbaar op welke spellingscategorieën de leerling uitvalt. De focus in deze training ligt niet op het aanleren van de spellingsregels.

De leerling leert het woord memoriseren op de manier waar het kind goed in is. Voor de een kan dat via visuele inprinting zijn, voor de ander via het visueel voorstellen en voor weer een ander een combinatie van visueel en auditief.

Motorische ondersteuning kan ook bijdragen aan het inslijpen van het woordbeeld.

Er wordt geoefend met woordpakketten.