Selecteer een pagina

Nederlands voor kinderen en jongeren

englishkinderen-en-jongeren-1200pxHoe beter kinderen en jongeren de Nederlandse taal beheersen, des te beter zijn ze in staat om in de samenleving hun weg te vinden. Het doel is dan ook het vergroten van de Nederlandse taalvaardigheid.

Basten Trainingen biedt aandacht aan schooltaalwoorden, spreekwoorden en uitdrukkingen en aan het uitbreiden van de woordenschat. De leerlingen ontvangen persoonlijke tips en trics om hun uitspraak te verbeteren en persoonlijke begeleiding.

Er is specifieke aandacht voor culture aspecten van de Nederlandse samenleving. Spelenderwijs leren de leerlingen snel beter Nederlands spreken en schrijven.

De training is bestemd voor kinderen en jongeren die de Nederlandse taal thuis niet of (te) weinig spreken en waarvan de ouders (ex)expats (anderstalig) zijn. Ook voor kinderen en jongeren die meertalig opgevoed worden.

In de les werken we met diverse NT2-lesmethoden die ontwikkeld zijn om taalachterstanden tegen te gaan. De methode Taallijn (Expertise centrum Nederlands en Sardes vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) wordt onder andere ingezet.