Search
Close this search box.

Ik leer anders

Een grote groep ondergewaardeerde leerlingen heeft juist een bijzondere gave: het zijn beelddenkers! Zij denken niet in woorden, maar in beelden. Daarom wordt het lesmateriaal niet begrepen en onthouden. Vaak hebben beelddenkers een leerachterstand of denkt men aan dyslexie.

Bijles helpt niet of nauwelijks omdat er dan nog meer schoolwerk op ‘foute’ wijze wordt aangeboden. De training ‘Ik leer anders’ vertaalt de lesstof naar jouw manier van denken.

In de basistraining ‘Ik leer anders’ leren ouder en kind hoe de basisvaardigheden anders aangeleerd kunnen worden. Al tijdens de eerste sessie wordt duidelijk of deze methode werkt voor het kind en of deze meer visuele aanpak beter aansluit bij de leerbehoeften van het kind.

Het onderwijs van tegenwoordig is vooral gericht op kinderen die leren via het gehoor. Dit sluit vaak onvoldoende aan bij de visuele leerstijl van enkele leerlingen. De inhoud van de lessen wordt daardoor onvoldoende begrepen en onthouden. Soms heeft het kind concentratieproblemen, of presteert het kind minder dan je eigenlijk zou verwachten. Door talige informatie te vertalen naar beelden, kan deze leerling de lesstof zich wel eigen maken. Tijdens de basistraining leren kinderen deze techniek zelf toepassen zodat zij de lesstof in de klas beter kunnen volgen.

De training ‘Ik leer anders’ leert uw kind om informatie. Deze training is zowel geschikt voor kinderen van de basisschool als leerlingen van de onderbouw van het voortgezet onderwijs. In vier sessies leert uw kind de basis van deze techniek. U als ouder bent hierbij aanwezig. Daarna kunnen de lees-,reken en/of spellingproblemen ook via deze techniek aangepakt worden. Heeft uw kind de techniek goed onder de knie, dan kan deze ook toegepast worden op vakken als geschiedenis, topografie, vreemde talen, het maken van werkstukken, spreekbeurten enzovoorts.

De training ‘Ik leer anders’ is onder andere geschikt voor kinderen die problemen ondervinden met:

  • Geschiedenis
  • Huiswerk organiseren
  • Lees-, en krantenkring
  • Rekenen
  • Spreekbeurten
  • Taal (spellen en lezen)
  • Topografie
  • Woordjes leren in vreemde talen