Search
Close this search box.

Spelling, Stijl en Zinsbouw

Doelgroep: po en vo en mbo

Wanneer gebruik ik nou dat of wat? Hen of hun? Welke woordcombinatie is correct? Welke vaste voorzetsels horen bij welke werkwoorden? Wat is ook al weer het verschil tussen een tautologie en een pleonasme? Wat is een werkwoord en een bijvoeglijk naamwoord? Wanneer gebruik ik als of dan? Wanneer schrijf ik een woord met een hoofdletter? Wanneer gebruik ik welke leestekens?

Het komt allemaal aan de orde in deze training.  Jouw kennis wordt snel opgefrist aan de hand van hilarische voorbeelden.

Voor leerlingen van de basisschool zet ik diverse methoden in om kinderen beter te leren spellen. Van het Spelling-spiekboek, Woordbeeldtrainer, vaste woordpakketten, Mijn eigen spellingsmap van Mieke Konings, Spellingchecker en Taal in Blokjes. Ik kijk eerst naar de leerstijl van het kind en daarnaast verricht ik een spellingsonderzoek. Daarna wordt de juiste methode gekozen die bij de leerling past.

Nuttige weblinks:
www.taalinblokjes.nl
www.taalwinkel.nl