Search
Close this search box.

Nederlands op de werkvloer

Heeft u medewerkers in (tijdelijke) dienst die de Nederlandse taal nog niet goed beheersen? Vindt u de veiligheid op de werkvloer belangrijk? Wilt u dat werkinstructies eerder opgepikt worden?

Het doel is dat uw medewerkers beter functioneren op de werkvloer van uw bedrijf en dat de veiligheid geborgd wordt. Na afloop van de functionele taaltraining is uw medewerker beter en breder inzetbaar binnen het bedrijf. De taal wordt op een praktische manier geoefend en getoetst aan de hand van concrete situaties op de werkvloer.

Tijdens de trainingen wordt veel aandacht besteed aan het communiceren op de werkvloer.

Onderwerpen:

 • Veiligheidsinstructies
 • Werkinstructies begrijpen/doorgeven
 • Vaktaal
 • Mondelinge en schriftelijke communicatie met klanten en collega’s
 • Interculturele communicatie

Indien gewenst wordt gewerkt naar het landelijke erkend diploma Staatsexamen NT2 niveau I. Met dit diploma weet de werkgever dat het taalniveau voldoende is om werk op een midden- of hoger niveau te doen.
Basten Trainingen staat vermeld in de landelijke brochure cursussen en examentrainingen Staatsexamens NT2 en op de website www.staatsexamensnt2.nl. Op de website zijn ook examenvoorbeelden te vinden.

De kosten voor een training en het examen worden vaak betaald uit het persoonlijk scholingsbudget van de medewerker of, in verschillende branches uit het Opleidings- & Ontwikkelingsfonds (O&O), het scholingsfonds of het sectorfonds.

Plan van aanpak

Uw scholingsvraag is het vertrekpunt van de taaltraining. Op basis van uw hulpvraag ontvangt u een aanbod voor een passend traject. Uw wensen en ambities worden hierin zorgvuldig opgenomen. Om een goede analyse te kunnen maken, loop ik even mee in het bedrijf. Op deze manier krijg ik inzicht in uw bedrijf en kan ik de training op maat afstemmen aan de diverse medewerkers.

Gezamenlijk worden de beoogde leerresultaten besproken evenals de tijdsplanning, capaciteiten en inzet van mensen. Ik ondersteun en coach uw medewerkers op de diverse taalonderdelen en ik bied praktische taalles voor op de werkvloer.
Tussentijds en na afloop van het opleidingstraject evalueren we de taaltraining. Indien nodig wordt er bijgesteld.

Nederlands op de werkvloer is beschikbaar voor onderstaande sectoren:

 • Administratie
 • Bouw
 • Detailhandel
 • Horeca
 • Installatietechniek
 • Metaal
 • Mode en Textiel
 • Motorvoertuigentechnieken
 • Schoonmaak
 • Slagerij en Vleessector
 • Transport
 • Zorg