Search
Close this search box.

Taaltoetsen, van intake tot examineren

Wilt u het taalniveau van uw (anderstalige) medewerkers, cursisten of cliënten weten?

Basten Trainingen beschikt over bevoegde en bekwame assessoren om:

examens Nederlands af te nemen op alle vaardigheden:

  • spreken, gesprekken voeren, schrijven, lezen en luisteren
  • schriftelijke examens Nederlands te beoordelen
  • surveilleren bij examinering
  • mondelinge examens af te nemen
  • leerbaarheid (intelligentietest) af te nemen

Basten Trainingen houdt rekening met deelnemers met dyslexie en/of faalangst. Er worden geen extra kosten berekend bij verlengde toetstijd.

Binnen 5 werkdagen krijgt u de uitslag in de vorm van een toetsrapportage. Dit kan als start ingezet worden van een taaltraining op maat.

Wij hebben ervaring met het afnemen van TOA-toetsen. Het betreft valide examens die zijn goedgekeurd door de Onderwijsinspectie.

Wij werken met het raamwerk van het Common European Framework of References en Commissie Meijerink.