Selecteer een pagina

Taaltoetsen
van intake tot examineren

Wilt u het taalniveau van uw (anderstalige) medewerkers, cursisten of cliënten weten?
Basten Trainingen beschikt over bevoegde en bekwame assessoren om:

examens Nederlands af te nemen op alle vaardigheden:

  • spreken, gesprekken voeren, schrijven, lezen en luisteren
  • schriftelijke examens Nederlands te beoordelen
  • surveilleren bij examinering
  • mondelinge examens af te nemen
  • leerbaarheid (intelligentietest) af te nemen

Basten Trainingen houdt rekening met deelnemers met dyslexie en/of faalangst. Er worden geen extra kosten berekend bij verlengde toetstijd.
Binnen 5 werkdagen krijgt u de uitslag in de vorm van een toetsrapportage. Dit kan als start ingezet worden van een taaltraining op maat.
Wij hebben ervaring met het afnemen van TOA-toetsen. Het betreft valide examens die zijn goedgekeurd door de Onderwijsinspectie.
Wij werken met het raamwerk van het Common European Framework of References en Commissie Meijerink.

 

 

Register now!

Fill out this form to register for this course now.

    Gender *