Search
Close this search box.

Wie is Monique Basten?

Als betrokken & bevlogen onderwijsmens zie ik het als mijn missie een bijdrage te leveren om in diverse sectoren  het onderwijs naar een hoger plan te brengen.

In 2001 is Basten Trainingen opgericht. Studenten en werkgevers kunnen bij mij terecht voor Taaltrainingen, Remedial Teaching of Onderwijsbegeleiding.

Basten Trainingen biedt:

 • Inburgeringslessen
 • Staatsexamentrainingen I & II
 • ONA (Orientatie Nederlandse Arbeidsmarkt) & KNM (Kennis Nederlandse Maatschappij)
 • Nederlands op de werkvloer
 • Medical Dutch (Voor (tand)artsen, psychologen en therapeuten)
 • Dutch for international students, expats and spouses

Basten Trainingen geeft les in kleine groepen en biedt veel persoonlijke aandacht.

Daarnaast verricht ik werkzaamheden als:

Taaltrainer (en intaker en (taal)assessor) Nederlands, Engels en Nederlands als tweede taal (NT2) voor diverse onderwijsinstellingen, bedrijven en aan particulieren. Momenteel ben ik als taaltrainer verbonden aan de Technische Universiteit van Eindhoven en aan Fontyts Hogescholen, FLOT, Lerarenopleiding Nederlans/ NT2 Academie. Ik verzorg taaltrainingen voor studenten en medewerkers van diverse faculteiten. (Master studenten en PhD en PDEng trainees) en voor hoogopgeleide vluchtelingen die instromen in het hbo.

Zorgcoördinator van het Summa College Eindhoven (ROC) voor het mbo scholencluster business en fashion. Voorheen (2001-2011) was ik met veel plezier docent Nederlands, Engels, Rekenen, loopbaan- en stagebegeleider van niveau 1 tot en met niveau 4 op het Summa College Eindhoven.

Remedial teacher. Ik heb een praktijk aan huis voor leerlingen en studenten die ik vooruit help op het gebied van leer- en/of gedragsproblemen en op het gebied van studievaardigheden zoals plannen, organiseren, mindmappen, snellezen en geheugentechnieken. Leerlingen kunnen bij mij gescreend worden op dyslexie en dyscalculie. Ik bied ondersteuning aan  mbo en hbo studenten op het gebied van studievaardigheden en hoe te studeren met een functiebeperking. Ik begeleid hierbij ook hoe ouders hun kind(eren) het beste kunnen ondersteunen op het gebied van studievaardigheden, Nederlands, Engels, rekenen en sociale vaardigheden.

Opleidingsdocent/Teacher Trainer  voor leraren uit het po,vo en het mbo. Ik train leraren die de post-hbo opleiding volgen tot zorgcoördinator of intern begeleider en leraren van diverse basisscholen die de post-hbo opleiding volgen tot taalexpert . De modules Nederlands als tweede taal en handelingsgericht werken en handelingsgericht diagnosticeren heb ik voor deze opleidingen ontwikkeld.

Ik begeleid en ondersteun onderwijsteams en onderwijsprofessionals met uiteenlopende hulpvragen en ik adviseer managementteams op het gebied van onderwijsondersteuning.

Ik ben moeder van een zoon (sinds 2005) en met mijn gezin woon ik in Eindhoven.

MIJN WERKWIJZE

Ik werk oplossingsgericht en ga uit van mogelijkheden. Ik leg de verbinding tussen leerling, ouders, leraren en de school.

Ik bied veel persoonlijke aandacht door me in de leerwens te verdiepen. Gezamenlijk werken we in een plezierige leeromgeving. Ik ben een voorstander van opbrengstgericht onderwijs. Ik stem inhoud, onderwijsdoelen en didactiek af op verschillende leerstijlen en reflecteer op het effect van de ondersteuning. Ik hanteer daarbij afwisselende werkvormen.

Ik voorzie je van direct toepasbare handvatten zodat je weer vooruit kunt in het onderwijs of een passend leerwerktraject kunt volgen!

Ik ben op de hoogte van het overheidsbeleid, nieuwe methodieken, leermaterialen & actuele ontwikkelingen binnen mijn vakgebieden in het onderwijs.

Behaalde  Diploma’s / certificaten

 • Master Special Educational Needs
 • Lerarenopleiding Nederlands, Specialisatie NT2
 • Schoolleider primair onderwijs & Schoolleider voortgezet onderwijs
 • Gecertificeerd docent NT2
 • ONA trainer
 • Onderwijskundig teamleider mbo
 • Trainer Taalvrijwilligers Stichting Lezen & Schrijven
 • NLP Master
 • NLP Practitioner
 • Lean Green Belt
 • Zorgcoordinator
 • Mental Health First Aid trainer
 • Ik Leer Anders
 • Schoolvideo Interactie Begeleider
 • Snel Leren = Leuk Leren
 • WoordBeeldTrainier
 • Beeldbegeleider
 • TPR Storytelling
 • Trainer Mindmappen, Snellezen en geheugentraining
 • (Taal)assessor
 • Intaker
 • Rekendocent MBO
 • Trainer Dyslexie ICT hulpmiddelen
 • Loopbaanbegeleider
 • Jungle Memory Coach (Werkgeheugen)


Na een kwaliteitsaudit geregistreerd lid van:

Geregistreerd binnen het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs).

LBRT nummer 161956

Werkwijze Remedial Teaching

Intake en analyse

U kunt vrijblijvend contact met me opnemen. Tijdens het intakegesprek bespreken we de didactische gegevens en worden het startniveau en de onderwijsbehoeften vastgesteld.
Ik stel een plan van aanpak op. We bespreken naar welke doelen gewerkt wordt en de inhoud van de begeleiding wordt besproken. Eventueel worden er toetsen afgenomen om de voortgang te kunnen bepalen. Als u dit wenst wordt contact met school opgenomen.

Ondersteuningsplan

In het ondersteuningsplan staan de doelen omschreven waaraan gewerkt wordt en de wijze waarop dit gebeurt. Uiteraard wordt er tussentijds en na afloop geëvalueerd.

Begeleiding

De training duurt 1 uur en is opgebouwd uit 45 minuten remedial teaching met uw kind en 15 minuten voorbereiding. Ik registreer waaraan gewerkt is en ik heb wekelijks contact met u over de voortgang.

Evaluatie van de begeleiding

Dit gebeurt tussentijds en na afloop van het traject. Zo nodig wordt de training bijgesteld.